Våre fagområder

 • BI – Analyse og innsikt

  • DataVett har lang erfaring med BI-løsninger fra Microsoft. Vi planlegger og bygger datastrømmer og datavarehus - fra strukturerte og ustrukturerte data og datavarehus til en løsning som gir riktige brukere riktig informasjon til rett tid.

  • Vi har kompetanse på hele spektret av BI-løsninger fra Microsoft – både on-premise med ulike typer SQL-løsninger, gjennom skybaserte løsninger i Azure slik som  ulike former for SQL, Hadoop, DataLake og Data Factory til løsninger for brukere med PowerBI og egentutviklete løsninger.

 • ML

  • Maskinlæring og AI er ikke noe nytt, men med dagens skybaserte løsninger har det skjedd et kvantesprang i muligheter. DataVett jobber med maskinlæring i Azure – gjerne koplet opp med BigData – av både ustrukturerte og strukturerte data. DataVett jobber sammen med kunden for å levere riktig løsning som svarer på behov, både for små og store kunder og for små og store løsninger

 • Big Data

  • Det fins store kunder og mindre kunder, men alle vil ha kostnads-effektive løsninger. Vi har kompetanse på både store og små prosjekter

 • PowerBI

  • Vi hjelper deg med å gjøre data og informasjon om til effektive veivisere med bruk av visuelle indikatorer – et speedometer for KPIer eller et styringspanel med ulike integrerte visuelle indikatorer som måler pulsen på bedriften din.

 • Office365

  • Vi har jobbet i mange år med å lage gode og effektive samhandlingsløsninger som brukerne trenger.

 • Azure 

  • Vi har lang erfaring med å hjelpe kunder over i en skyverden - særlig for å ta i bruk Microsofts løsninger i Azure

 • Digitale strategier

  • Endringstakten er stor i dagens digitale virkelighet. Vi hjelper deg med effektive strategier som er fremtidsrettet uten å miste kontroll med virkeligheten.

 • Digital markedsføring

  • Vi kan digital markedsføring med bruk av sosiale medier. Bare spør våre kunder.​

Kontakt oss

 Adresse. Vollen Skog 5, 1390 Vollen

Tel. 913 84 579

© 2018 Created by Roger Kyrrø