Vi hjelper kundene våre med hele informasjonssyklusen fra strategi til målbare resultater:

 1. Du må ha målbare strategier Hva vil du oppnå med informasjonen du henter inn?

 2. Du må kunne samle inn og rense informasjonen som er tilgjengelig.

 3. Du må kunne analysere dataene dine og skape gode modeller.

 4. Du må kunne gjøre om analysen og modellene til målbare resultater.

 

Noen eksempler på områder der vi har kompetanse og erfaring:

 • Digital markedsføring. Målet for bedriften har vært å øke salget via digitale kanaler. Det gjelder å definere både strategi og tiltak for å nå dette målet.

  • Vi kan hjelpe med en chatbot på bedriftens hjemmeside som starter en samtale med brukeren. Basert på maskinlæring vil en slik chatbot kunne kommunisere med brukeren på en intelligent måte.

  • Vi kan hjelpe til med analyse av sosiale data koplet til produktene som kunden selger, ved å strømlinjeforme både markedsføring og salg og samtidig gi målbare resultater.

 • Utnytte potensialet i Office365 der målet er å skape mer relevant informasjon som effektiviserer ansattes hverdag.

  • Vi kan hjelpe med å bruke den kunstige intelligensen som allerede ligger i Office365 og samtidig tilpasse med mer relevant maskinlæring og effektiv bruk av datamengdene i Office365 og andre steder.

 • Maskinlæring og smarte data for små og mellomstore bedrifter.

  • Vi kan hjelpe deg med å komme i gang og/eller komme videre med dagens teknologi for å håndtere informasjonen din fra strategi til målbare resultater.

Se gjerne nærmere på toppmenyen vår som peker på Produkter og Tjenester vi leverer hvis du trenger en mer effektiv utnytting av informasjonen firmaet har.

Kontakt oss

 Adresse. Vollen Skog 5, 1390 Vollen

Tel. 913 84 579

© 2018 Created by Roger Kyrrø